Taaltheater

Lessenserie op maat

Door middel van een lessenserie op maat breng ik verdieping aan het thema waar jullie in de groep aan werken.

Het versterken van het pedagogisch klimaat, uitbreiding van de woordenschat en presentatie-ontwikkeling behoren tot de leerdoelen.

 

Ik werk met yoga-, theater- en muziekelementen in een lessenserie waardoor de kinderen zowel cognitief als sociaal emotioneel als persoonlijk presentatie technieken zullen ontwikkelen.

 

De lessenserie kan worden afgesloten met een optreden voor ouders of kinderen, maar dit is niet verplicht.

Echt op maat gemaakte lessenseries dus, volledig naar jullie wensen!"Omdat onderwijs meer is dan cognitieve ontwikkeling alleen"